Реєстрація юридичної особи

Увага! Для завершення процедури реєстрації внесену інформацію необхідно підтвердити чинним кваліфікованим електронним підписом особи, яка має право вчиняти дії від імені учасника фондового ринку - юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та кваліфікованою електронною печаткою учасника фондового ринку

Ідентифікаційний бланк

Відеоінструкція процедури реєстрації


Введіть назву

Введіть код ЄДРПОУ

Введіть код території (КОАТУУ)

Введіть галузева приналежність (код КВЕД) (1)

Введіть галузева приналежність (код КВЕД) (2)

Введіть галузева приналежність (код КВЕД) (3)

Заповніть обидва поля

Введіть прізвище, ім'я, по батькові

При внесенні даних про керівника або довірену особу переконайтеся, що написання ПІБ повністю співпадає зі вказаним в КЕП!

Введіть назву посади

Введіть телефон

Введіть Email

Реквізити суб'єкта

Введіть адресу

Заповніть поле

Введіть МФО

Введіть назву банку

Довірені особи

Довірені особи не зареєстровані

ПІБ: Посада: Email: Телефон: Оприлюднення: Подання до НКЦПФР: Дії:

Інформаційні послуги

Вартість послуги становить: 0 грн. з ПДВ на рік

Для завершення процедури реєстрації необхідно підписати документи КЕП* (підпис+печатка)

Підписати КЕП:

Ваш особистий ключ, який використовується для формування електронного підпису та/або електронної печатки, використовується браузером в межах Вашої персональної електронно-обчислювальної машини та жодним чином не передається в ДУ "АРІФРУ".

* Інформація щодо ключів КЕП

Додавання довіреної особи

Введіть ПІБ довіреної особи

При внесенні даних про керівника або довірену особу переконайтеся, що написання ПІБ повністю співпадає зі вказаним в КЕП!


Введіть посаду

Введіть Email

Введіть телефон