Розкриття інформації

З 2019 року на фондовому ринку України запроваджується діяльність так званих «інформаційних агентів».

Юридичні особи, що отримають відповідну авторизацію, зможуть надавати наступні послуги:

  • оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (емітентів цінних паперів);
  • розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку;
  • подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

Першою в Україні організацією, що отримала право надавати інформаційні послуги на вітчизняному фондовому ринку, стала Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (АРІФРУ).

Команда АРІФРУ розробила програмний комплекс, який дозволить учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.

"Кабінет інформаційних послуг", розміщений на сайті smida.gov.ua, - це своєрідний «пульт управління», де в режимі онлайн доступна вся історія розкриття інформації, а також статус інформації, що розкривається. Складнощів із заповненням електронної форми не виникне, оскільки система автоматично вказує користувачеві на допущені в процесі заповнення форми помилки, що не дозволяють оприлюднити інформацію.

До послуг користувачів електронного кабінету:

Користувач "Кабінету інформаційних послуг" має можливість розміщувати інформацію цілодобово.

Довідкова інформація

Склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної (проміжної, річної), особливої інформації, інформації, що міститься в повідомленні про проведення загальних зборів, та інших видів інформації регулюються Законами України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства" та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826 (зі змінами та доповненнями), дія якого поширюється на емітентів цінних паперів та іноземних емітентів-нерезидентів, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України, та на міжнародні фінансові організації, що здійснили випуск облігацій на території України.